REGULAMINY FESTIWALOWE JUŻ DOSTĘPNE!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w V Jubileuszowym Festiwalu twórczości Młodych Folkowe Inspiracje, zapraszamy do zapoznania się z treścią tegorocznych regulaminów:

Informujemy również, że zgłoszenia udziału w Festiwalu i konkursie będą przyjmowane od 4 maja do 30 czerwca, wyłącznie droga elektroniczną poprzez formularz rejestracji on-line zamieszczony na stronie.