Uczestnicy

Odbiorcami i uczestnikami festiwalu są dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe. W festiwalu uczestniczą mieszkańcy Łodzi i województwa łódzkiego oraz goście z różnych regionów Polski, Europy i świata. Uczestnikami festiwalu są:

  • Dzieci i młodzież uczestniczący w festiwalowych działaniach edukacyjnych – warsztatach rękodzielniczych, warsztatach edukacji międzykulturowej, pokazach, prezentacjach artystycznych dotyczących różnych kultur i wystawach
  • Artyści wokalni, taneczni, instrumentalni (uczestnicy konkursów festiwalowych ZŁOTA ŁÓDKA, prezentacji artystycznych na scenach festiwalu)
  • Artyści plastycy i fotograficy – dzieci, młodzież, w tym studenci (uczestnicy konkursów: plastycznego, fotograficznego i dizajnu)
  • Zaproszeni artyści estradowi – wokaliści i muzycy zespołów rockowych, popowych i folkowych.
  • Publiczność festiwalowa – widownia podczas konkursów i koncertów na różnych scenach festiwalowych oraz w działaniach ulicznych
  • Wolontariusze – młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna, studenci i dorośli.
  • Specjaliści Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi oraz Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO.

Od 2011 roku, w czterech kolejnych edycjach FOLKOWYCH INSPIRACJI wzięli udział młodzi artyści z 16 krajów Europy i świata – Armenii, Białorusi, Czech, Estonii, Gruzji, Holandii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Palestyny, Rosji, Słowenii, Słowacji,  Węgier, Tunezji i Ukrainy oraz 5 regionów Polski – łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Na piątą edycję festiwalu zapraszamy młodych artystów z kolejnych nowych krajów i regionów. W 2015 r. planujemy udział 250 młodych zagranicznych artystów z 15 krajów Europy i świata. W V festiwalu przewidujemy udział łącznie około 4000 osób.