Info o wolontariacie

Jeśli zostaniesz wolontariuszen V Folkowych inspiracji:

 • Będziesz miał/a możliwość współtworzyć największy tego typu festiwal w regionie łódzkim.
 • Rozwiniesz swoje kwalifikacje w wybranym obszarze.
 • Będziesz miał/a okazję realizować swoje zainteresowania.
 • Poznasz wielu niesamowicie twórczych i pozytywnych ludzi.
 • Będziesz miał/a możliwość pracy w międzynarodowym towarzystwie.
 • Otrzymasz umowę wolotariacką potwierdzającą twój udział i wspierającą Twoje CV.
 • Najbardziej zaangażowani otrzymają referencje  będące ważną kartą przetargowa w poszukiwaniu przyszłej pracy

Zanim wypełnisz aplikację:

 • Sprawdź terminy festiwalu i poszczególnych działań oraz swoją dyspozycyjność.
 • Pomyśl co potrafisz i czego chciałbyś się nauczyć, pod swoje zainteresowania dobierz stosowne zadania.
 • Być może jesteś specjalistą w jakimś obszarze-świetnie! Wykorzystaj to!
 • Wybierz JEDEN z trzech rodzajów wolontariatu (PROGRAMOWY, ZADANIOWY, LOGISTYCZNY).
 • Przygotowania już wystartowały, zatem pamiętaj ze w ramach niektórych z zadań możesz być poproszony o wcześniejsze zaangażowanie

Tryb naboru:

 • Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza w generatorze –  na stronie festiwalu w okienku REJESTRACJA-ON LINE”.
  Terminy naborów:
  I TERMIN  11-30.05. 2015 r.
  II TERMIN 04-24.06. 2015 r.
 • Rozpatrzeniu aplikacji -wolontariusz otrzyma w ciągu 3 dni potwierdzenie jej przyjęcia wraz zaproszeniem na spotkanie szkoleniowo-informacyjne
 • Uczestnictwo w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym – (Poznanie kandydatów, zapoznanie z charterem festiwalu, ideą i trybem pracy, przekazanie kontaktów do koordynatorów zadań, dopełnienie formalności, podpisanie dokumentów). Spotkanie   I terminu naboru- 3.06 17:30-19:00
  Spotkanie  II terminu naboru- 24.06 17:30-19:00
 • W przypadku niektórych zadań będą dodatkowo prowadzone rozmowy kwalifikacyjne

Dodatkowe informacje (kliknij na obrazek żeby powiększyć)

ART-WOLONTARIAT                  WOLONTARIAT                   WOLONTARIAT
aaaaaaaaaaaaaa         aaaaaa   BIURO PRASOWE                DLA GRUP

ART WOLONTARIAT 1 ART WOLONTARIAT 2 ART WOLONTARIAT 3

Organizacja pracy wolontariusza

Wolontariusz po przejściu  trybu rekrutacji podpisze „Umowę o wolontariacie” oraz otrzyma „Kartę działań wolontarystycznych”. Każdy wolontariusz pracować będzie pod opieką koordynatora projektu lub zadania festiwalowego, który zostanie wskazany w umowie. Koordynator-opiekun wolontariusza jest odpowiedzialny za wyznaczanie zadań, będzie również udzielać wolontariuszowi wsparcia w realizacji wybranego przez niego zadania. Wszystkie działania powinny być bardzo starannie odnotowane w karcie i potwierdzone przez koordynatora. Na podstawie tego dokumentu organizator sporządzi zaświadczenie o pracy wolontarystycznej. Wolontariusz ma obowiązek śledzić Informacje, które będą przekazywane zarówno na stronie festiwalu www.folkoweinspiracje.pl, jak i na stronach www.lmcw.pl i www.convivo.pl oraz festiwalowym facebooku.